Spolek pro Divokou Šárku

Ochrana přírody a krajiny, rozvoj komunitního života a kultivace městského prostředí Prahy 6, především v oblastech Liboc – Ruzyně (Dědina)